Primer Estudi Internacional sobre el Big Data i la IA aplicats al sector educatiu
Quin és el grau de coneixement i de possibilitats futures que existeixen en el sector educatiu pel que fa a aquestes tecnologies?

Big Data i intel·ligència artificial

Big Data (dades massives) n m Conjunt de dades que pel seu volum, la seva naturalesa i la velocitat a la qual han de ser processades sobrepassen la capacitat dels sistemes informàtics habituals.

Intel·ligència artificial (IA, Artifical Intelligence, AI) n f Simulació de processos d'intel·ligència humana per part de màquines, especialment sistemes informàtics.

Per esbrinar quin és el grau de coneixement i de possibilitats futures que existeixen en el sector educatiu pel que fa a aquestes tecnologies, s'ha impulsat el Primer Estudi Internacional sobre el Big Data i la IA aplicats al sector educatiu.

En ell, s'estan realitzant una sèrie d'enquestes a diferents responsables del sector educatiu des de dues vies. D'una banda, s'expliquen les possibilitats i l'aplicació de les tecnologies en qüestió i, de l'altra, es demana per la millor orientació possible d'aquestes tecnologies en el món educatiu.

Un cop s'obtinguin els primers resultats, el Dr. Pere Marquès dirigirà l'estudi complet. 

Col·laboradors:

CA
ES CA